Rabu, 25 Jun 2014

KAJIAN PUISI OLEH ZAHARA BINTI ZULKIFLY

PUISI-PUISI NASSURY IBRAHIM: SATU ANALISIS STILISTIK DARI SUDUT GAYA BAHASA ialah sebuah tugasan bagi kertas BBK5202 Program Master Sastera di Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden, Universiti Putra Malaysia (UPM). Kertas kajian oleh Zahara Binti Zulkifly ini di bawah seliaan Encik Kamaruzzaman A. Kadir (Dharmawijaya - seorang penyair tersohor tanah air). Puan Zahara mengkaji aspek gaya bahasa dalam 51 buah puisi Nassury Ibrahim, iaitu puisi-puisi yang dihasilkan sekitar tahun 1990 hingga 2000. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan