Sabtu, 14 Jun 2014

ANGKATAN 21

ANGKATAN 21 merupakan satu koleksi yang menghimpunkan penyataan sikap, pemikiran dan karya ahli Angkatan 21. Antologi ini telah diselenggarakan oleh Marsli N.O. dan diterbitkan oleh Forum Abad 21 pada tahun 2000. Di dalamnya terkandung 11 buah cerpen yang digarapkan oleh lapan orang penulis, 18 buah sajak yang digarapkan oleh 11 orang penyair, dan 11 buah esei yang digarapkan oleh 11 orang penulis. Selain itu terdapat juga biodata ahli Angkatan 21, dan satu memorandum sebagai penyataan sikap dan wawasan sastera ahli Angkatan 21. Terdapat dua buah karya Nassury Ibrahim yang diterbitkan, iaitu sebuah sajak yang berjudul 'Kita Tak Akan Mati, Anakku' di halaman 83, dan sebuah esei yang bertajuk 'Proses Kreatif Kumpulan Sajak Sejak Kau Hadir (Peta Perjalanan) di halaman 155 - 162.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan