Selasa, 4 Oktober 2011

WIRA KEMERDEKAAN

ANTOLOGI CERPEN REMAJA bertajuk Wira Kemerdekaan diselenggarakan oleh Talib Samat, dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, pada tahun 1993. Terdapat 35 buah cerpen yang digarap oleh 19 orang pengarang dari generasi lama dan baharu. Dua buah cerpen Nassury Ibrahim terpilih dimuatkan dalam buku ini, iaitu cerpen bertajuk 'Keputusan' di halaman 152 - 158, dan cerpen bertajuk 'Maafkan Saya, Cikgu' di halaman 159 - 164.   
1 ulasan: