Selasa, 5 Januari 2010

PARADIGMA 5

JURNAL PARADIGMA bilangan 5 jilid 5 tahun 2005, terbitan Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Profesionalisme Perguruan (R&D), Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun.  Terdapat 14 buah artikel ilmiah dihasilkan oleh para pensyarah IPGKTB. Salah satunya, artikel dihasilkan oleh Maniyamin bin Haji Ibrahim @ Nassury Ibrahim yang berjudul 'Pulau Pinang dalam Tamadun Orang Selat Malaysia dan Arus Globalisasi Dunia' terdapat di halaman 88 - 95.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan