Selasa, 5 Januari 2010

JURNAL BAHASA

JURNAL BAHASA jilid5 bilangan 4 Disember 2005 diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Dalamnya terdapat satu artikel berjudul 'Pengkonsepsian dan Pemetaforaan "Hati" ditulis oleh Imran Ho-Abdullah, dan Norsimah Mat Awal di halaman 1 - 22. Pada halaman 7, pengarang telah membahaskan pandangan saya tentang hati, iaitu "Maniyamin (1998) memberikan satu lagi penjelasan tentang mengapa hati dikaitkan dengan emosi manusia. Menurut Maniyamin, world view Melayu tentang hati mempunyai kaitan dengan ajaran Islam yang dianuti mereka. Beliau telah merujuk kepada Surah al-A'raf, ayat 179 dan al-Baqarah ayat 7 yang kedua-duanya menyebut tentang (quluubun) sebagai sumber akal penaakulan dan tindak-tanduk manusia. Dalam terjemahan ayat ini, sering kali kata hati digunakan sebagai terjemahan untuk (quluubun). Maka, berdasarkan terjemahan, hati dilihat sebagai sumber penting untuk memahami perasaan dan tindak-tanduk manusia. Namun, penjelasan Maniyamin ini mungkin tidak begitu tepat. Ini kerana kata asal dalam bahasa Arab, (quluubun) merujuk kepada organ jantung (qalb) yang diterjemahan sebagai heart dalam terjemahan Inggeris tetapi hati dalam terjemahan Melayu). Maka, hujah dan penjelasan bahawa penggunaan organ hati (dan bukan jantung) sebagai yang mengawal tindakan dan kefahaman manusia menjadi titik tolak kepada kepercayaan agama tidaklah begitu kukuh."    


Tiada ulasan:

Catat Ulasan