Isnin, 28 Disember 2009

KONTEKS SASTERA & BUDAYA MELAYU

Buku Konteks Sastera & Budaya Melayu setebal 272 diterbitkan oleh Karisma Publications Sdn. Bhd tahun 2009. Buku ini merupakan koleksi kertas kerja yang dibentangkan dalam pelbagai seminar, dan artikel yang pernah disiarkan dalam pelbagai penerbitan. Kandungannya terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian 1: Konteks Sastera Melayu, memuatkan tujuh buah esei kesusasteraan dan seni Melayu, iaitu 'Muatan + Gaya = Frasa Baharu: Bacaan terhadap Sajak Penyair Generasi Baharu Semenanjung' di halaman 3 - 25, 'Membina Khalayak Sastera dalam Era Siber' (26 - 42), 'Citra Fikir Armijn Pane dalam Belenggu dari Sudut Falsafah Pujangga Baru' (43 - 62), 'Idealisme dan Intelektualisme Penulis Muda dalam Esei' (63 - 84), Teori Takmilah dari Sudut Persoalan dan Bahasa Sajak 'Padamu Jua' karya Amir Hamzah dan 'Kita Ini Tetamu Senja' karya A Samad Said' (85 - 107), 'Seni Persuratan Melayu: Menggali Keintelektualan Silam Membina Seni Masa Kini' (108 - 144), dan 'Membaca Novel 'Shit' dan Membaca Pembaca Novel 'Shit' (145 - 153). Bahagian 2: Konteks Budaya Melayu, juga memuatkan tujuh buah esei tentang budaya Melayu, iaitu 'Konsep Kejadian Alam dan Manusia Berdasarkan Kosmologi Melayu (155 - 169), 'Konsep Orang dalam Masyarakat Melayu' (170 - 183), 'Rumah Melayu: Manifestasi Simbolisme Identiti Melayu' (184 - 201), 'Sistem Nilai Orang Melayu dan Kesan Terhadap Perkembangan Ekonomi Mereka' (202 - 213), 'Keindahan Seni dalam Tamadun Islam' (214 - 222), 'Peranan Penaung Terhadap Seni Melayu' (223 - 247), dan 'Seni bina Masjid' (248 - 259). 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan