Khamis, 23 Julai 2015

Di Hatyai, 2009


BH, 11hb Mei 2015


Seminar Pedagogi Sastera 2001

MANIYAMIN BIN IBRAHIM (NASSURY IBRAHIM) dari Methodist Boys School, Kuala Lumpur, bersama-sama dengan Mohd Fauzi bin Abdullah dari Institut Bahasa Melayu Malaysia (IBMM) dan Shamsudin bin Othman dari Sekolah Menengah Alam Shah berkolaboratif menghasil dan membentang kertas kerja yang bertajuk Teknik Pengajaran Puisi Tradisional dan Moden dalam Seminar Pedagogi Sastera 2001. Seminar anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Institut Bahasa Melayu Malaysia ini diadakan pada 11 - 13 Jun 2001 bertempat di Hotel Quality, Kuala Lumpur. Sebanyak lapan kertas kerja dibentangkan secara berkolaboratif oleh  21 orang penulis makalah. Manakala pesertanya seramai kira-kira 128 yang terdiri daripada guru-guru dari seluruh sekolah di Malaysia.