Selasa, 3 Julai 2012

PENGAKUAN PENYAIR

PENGAKUAN PENYAIR merupakan antologi esei yang membicarakan proses kreatif 34 orang penyair Malaysia dari generasi lama dan baharu dan mempunyai pelbagai latar pendidikan dan pengalaman. Antologi esei ini diterbitkan oleh Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM)  pada tahun 2012. Salah satu esei proses kepenyairan ditulis oleh Nassury Ibrahim berjudul 'Perjalanan di Dunia Kreatif: Mencari Kelainan' terdapat di halaman 155 - 162.